Ciència davant el mirall

Bloc on explorem els diversos angles de reflexió des dels quals veiem, pensem i expliquem la ciència

Inici > Cultura científica > Ciència davant el mirall

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Bases per a la participació a Ciència davant el mirall

  1. Hi pot participar personal del CSIC de qualsevol centre.
  2. Les contribucions no podran superar les 1000 paraules (sense comptar el títol) i podran escriure’s en català, castellà o anglès i es publicaran només en l’idioma original en què s’hagin redactat.
  3. La temàtica de l’article s’haurà de centrar en les relacions entre la ciència i les humanitats (literatura, art, cinema, etc.). El tema concret és lliure. Poden ser reflexions, ressenyes de llibres, crítiques d’exposicions, etc. amb un caràcter divulgatiu.
  4. El text passarà una revisió prèvia a la publicació i podrà ser rebutjat o necessitar revisions per part de l’autor/a.

L’email de recepció és difusio@dicat.csic.es.

Exempció de responsabilitat

Els articles publicats reflecteixen exclusivament el punt de vista de l’autor. Els textos han estat triats en funció de la seva adequació a la temàtica del blog.