Perfil del contractant

Inici > Perfil del contractant

La Llei 9/2917 de Contractes del Sector Públic, a l’article 63 estableix l’obligació de publicar el Perfil del contractant. El Perfil del contractant de la Delegació del CSIC a Catalunya agrupa la informació i els documents relacionats amb la seva activitat contractual per tal de garantir-ne la transparència i l’accés públic.

p

Ofertes per a contractes menors

En aquests moments no hi ha cap sol·licitud d’oferta per a contractes menors.
Torneu a visitar aquesta pàgina més endavant.

Històric d’ofertes per a contractes menors

Suministro e instalación de un desembebedor de audio y cableado compatible con la mesa mezcladora de sonido

D. Publicació:  22 de maig de 2023 / D. Fi Publicació: 5 de juny de 2023

Adjudicada: Tower TBA, S.L.

Adreça d’entrega 

Delegació CSIC a Catalunya 
c/ Egipciaques, 15 08001 BARCELONA

ELABORACION DE VIDEO COORPORATIVO PARA CONMEMORACION 80 AÑOS DE LA DELEGACION INSTITUCIONAL

D. Publicació:  3 d’octubre de 2022 / D. Fi Publicació: 28 d’octubre de 2022

Adjudicada: INSPIRE, Héctor Cabezas Martínez

Adreça d’entrega 

Delegació CSIC a Catalunya 
c/ Egipciaques, 15 08001 BARCELONA