Presentació

Coneix el CSIC a Catalunya i la seva Delegació

Inici > Qui som > Presentació

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i una de les més grans d’Europa. Està adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació,  a través de la Secretaria General de Investigación. El seu  objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic, per a això està oberta a la col · laboració amb entitats espanyoles i estrangeres. Segons el seu Estatut (article 4), té com a missió el foment, coordinació, desenvolupament i difusió de la investigació científica i tecnològica, de caràcter pluridisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i l’assessorament d’entitats públiques i privades en aquesta matèria.

El CSIC té un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la investigació bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu. El motor de la investigació el formen els seus centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i els seus més de 15.000 treballadors, dels quals més de 3.000 són investigadors en plantilla i altres tants doctors i científics en formació. A Catalunya, el CSIC compta amb un equip de 1834 treballadors, dels quals 708 són funcionaris i 1126 laborales (dades de juny de 2023).

El CSIC compta amb el 6 per cent del personal dedicat a la Recerca i el Desenvolupament a Espanya, que genera aproximadament el 20 per cent de la producció científica nacional. A més, gestiona un conjunt d’importants infraestructures, la xarxa més completa i extensa de biblioteques especialitzades i compta amb unitats mixtes de recerca.

La Delegació del CSIC a Catalunya, depenent de la Vicepresidència d’Organització i Relacions Institucionals del CSIC, té com a missió coordinar i potenciar les relacions del CSIC amb les diferents institucions i entitats de Catalunya.

La Delegació Institucional a Catalunya està dirigida pel Dr. Lluís Calvo Calvo, que ocupa el càrrec de Coordinador Institucional desde l’1 de maig de 2000.