Grups TECNIO

Oferta tecnològica

Inicio > Innovación y empresa > Grupos TECNIO

L’acreditació TECNIO la concedeix ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Identifica aquells grups desenvolupadors de tecnologia a Catalunya que fan recerca aplicada en tecnologies diferencials i tenen capacitat de transferir-la al mercat mitjançant projectes d’R+D amb empreses, de llicències de patents o de la creació d’empreses emergents de base tecnològica. Són grups de recerca especialistes en diferents temàtiques, que tenen activitat tant amb pimes com amb grans empreses a Catalunya i a escala europea.

Per part del CSIC, els grups TECNIO són

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Medicinal Chemistry and Synthesis, de l’Institut de Química Avançada a Catalunya (IQAC)

Aquest grup investiga per obtenir noves aproximacions terapèutiques, combinant la millora i l’optimització de compostos amb el desenvolupament de noves tecnologies. Les seves línies de treball inclouen la fotofarmacologia, la immunoteràpia i els mètodes químics per al marcatge de proteïnes natives. També posa l’experiència sintètica i analítica del grup a disposició de tercers per donar suport químic, sintètic i analític a les activitats de R+D+I de la indústria, la universitat i les organitzacions públiques.

Els seus serveis principals són: Síntesi personalitzada, Desenvolupament i optimització de processos industrials, Projectes i consultoria en química mèdica, Suport analític a la síntesi orgànica i desenvolupament de mètodes analítics.

Enllaç a la seva web: https://www.iqac.csic.es/mcs/

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Nanobiotechnology for Diagnostics Group, de l’Institut de Química Avançada a Catalunya (IQAC)

Grup que centra la seva activitat en el desenvolupament de noves eines de diagnòstic molecular, amb la finalitat d’aportar alternatives innovadores a les limitacions actuals existents en diferents àmbits tecnològics, fonamentalment a les àrees de diagnòstic clínic i seguretat alimentària.

Entre les seves capacitats, destaca el disseny i la síntesi de haptens; producció d’anticossos; desenvolupament de mètodes d’anàlisi immunoquímics com ara microarray, microplaques ELISA o biosensors; i assessorament científic en la producció d’anticossos personalitzats, entre d’altres.

Enllaç a la seva web: https://nb4d.csic.es/

 

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Grup de Transductors Químics, de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM)

Les activitats del grup se centren en la investigació aplicada al desenvolupament de sistemes analítics d’aplicació específica (ASAS): eines analítiques ad-hoc per al mesurament de paràmetres químics en fluids líquids (biològics).

Ofereixen solucions de mercat a les necessitats analítiques als camps del medi ambient, la salut i l’alimentació, per contribuir a alguns dels objectius de desenvolupament sostenible establerts per l’ONU per abordar els desafiaments socials, ambientals i econòmics del nostre temps.

Enllaça a la seva web: https://www.imb-cnm.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/grupo-de-transductores-quimicos-gtq

 

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Grup NANOMOL, de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

NANOMOL és un grup de recerca de l’ICMAB-CSIC i del CIBER-BBN que contribueix a l’avenç del coneixement al camp de la nanociència molecular i materials orgànics funcionals. Les seves línies de recerca principals són el magnetisme i l’electrònica molecular, l’electrònica orgànica de baix cost, els fluids supercrítics, la nanomedicina i els biomaterials.

La investigació multidisciplinària que NANOMOL desenvolupa té com a objectiu l’autoassemblatge, la nanoestructuració i el processament de molècules funcionals (bio- i electroactives) en forma de vidres, partícules, vesícules i monocapes estructurades sobre diversos substrats mostrant unes propietats no convencionals tant químiques com físiques i biològiques.

Enllaç a la seva web: https://nanomol.icmab.es/

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)

L’IIIA té com a missió principal la investigació en Intel·ligència Artificial. El 2002 va crear la Unitat de Desenvolupament Tecnològic (UDT-IA) per promoure i gestionar la col·laboració amb empreses i organitzacions innovadores que desitgen incrementar el valor dels seus productes i serveis.

Com a oferta tecnològica, afegeix valor a la innovació de les empreses mitjançant la millora de processos amb tecnologies d’Intel·ligència Artificial; ofereix serveis d’assessorament tecnològic i personal altament qualificat. Les seves principals línies de recerca són sistemes d’aprenentatge, sistemes multiagent, i raonament i lògica.

Enllaç a la seva web: https://www.iiia.csic.es/es/