Sardina, seitó, besuc, orada o calamar són algunes de les espècies que compleixen els valors límits recomanats per la UE. El treball elaborat per equips de l’IDAEA-CSIC, analitza la concentració de mercuri en peix i marisc de consum habitual del mar Mediterrani.

Un estudi de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) analitza la concentració de mercuri de 58 espècies de peix i marisc de consum humà recollits a mercats locals d’Espanya, Itàlia i França. De totes elles, els exemplars de 13 espècies sempre presentaven concentracions de mercuri per sota de les recomanades com a segures per la Unió Europea. Entre elles hi ha la sardina, seitó, besuc, orada i el calamar.

“Consumir aquestes espècies minimitza la nostra ingesta de mercuri, que és el preu que hem de pagar quan mengem peix. A més, aquests peixos tenen una bona quantitat d’àcids grassos insaturats que són més beneficiosos des d’un punt de vista nutricional”, aclareix Joan O. Grimalt, investigador de l’IDAEA-CSIC i autor principal de l’estudi.

El mercuri és un element tòxic que perjudica els ronyons, pulmons i el sistema cardiovascular i nerviós, sobretot en dones embarassades i població infantil. A causa de les seves propietats fisicoquímiques, el mercuri es pot transportar a llargues distàncies i dipositar-se en ecosistemes aquàtics, on és absorbit per peixos i altres organismes. La majoria del mercuri que és ingerit per la població humana prové, precisament, del consum de peix i marisc.

L’estudi, publicat a la revista Environmental Pollution, ha analitzat més de 1300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà que estaven a la venda a mercats d’Espanya (Menorca, Mallorca, Eivissa, Alacant, Ametlla de Mar i L ‘Ampolla), Itàlia (Gènova, Civitavecchia, Alguer) i França (Marsella).

Els resultats mostren que els exemplars de 13 de les 58 espècies analitzades sempre tenen nivells de mercuri per sota dels límits recomanats per la Unió Europea: sardina, seitó, mare de lluç, caramel (o gerret), besuc, orada, raors, moll de roca, serrà, escorball, salpa, llampuga i calamar.

“Segons aquests resultats, les autoritats sanitàries haurien de prestar especial atenció a les espècies de peix i marisc amb els nivells de mercuri més elevats i fer les recomanacions sanitàries preventives adequades, especialment per a les dones embarassades i els nens”, conclou Grimalt.

Article de referència:

Marco Capodiferro, Esther Marco, Joan O. Grimalt. Wild fish and seafood species in the western Mediterranean Sea with low safe mercury concentrations. Environmental Pollution.
DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120274

Alicia Arroyo / IDAEA-CSIC Comunicació

 

L’estudi analitza més de 1.300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà. / Pexels

L’estudi analitza més de 1.300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà. / Pexels