Cinc centres marins del CSIC s’uneixen per enfortir la cultura oceànica mitjançant un programa d’activitats que es desenvoluparà a diverses regions espanyoles. Aquesta proposta multinstitucional té com a objectiu promoure la importància dels ecosistemes marins i la relació amb la societat per potenciar les conductes sostenibles amb l’oceà.

Cinc dels principals centres d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb un fort enfocament en la investigació relacionada amb el medi marí i costaner, presenten el projecte ‘Ocean Night’ (la Nit de l’Oceà en català) com proposta per a la Nit Europea de la Recerca, dins del programa marc Horitzó Europa. Aquests centres són: l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que és qui el lidera, l’Institut de Ciències del Mar (ICM), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), l’Institut d’Investigacions Marines (IIM) i l’Institut de Ciències Marines d’Andalusia (ICMAN).

El projecte compta a més amb la col·laboració de l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Galícia i la Unitat de Tecnologia Marina (UTM-CSIC) adscrita al Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA).

‘Ocean Night’ és un programa de divulgació científica integral de 2 anys de durada (2022 i 2023) que té com a objectiu fomentar la cultura oceànica, conscienciar sobre la profunda relació que hi ha entre la nostra societat i l’oceà, així com promoure el paper de la investigació marina per crear un futur sostenible.

“La ciència marina és diversa, estudia els aspectes físics, químics i biològics dels ecosistemes marins, allò microscòpic i allò global, i busca solucions per fer davant dels grans reptes que afrontem”, explica Marco Polin, biofísic i coordinador del projecte. “És clau que la societat sigui conscient de la importància de conèixer el nostre oceà i del treball que, des de la ciència, es fa perquè sapiguem amb detall com afectem a l’oceà i com aquest ens afecta a nosaltres”, afegeix.

Com a objectius específics, el projecte busca impulsar pràctiques sostenibles i comportaments més responsables, així com fomentar entre la joventut sortides professionals en l’àmbit de l’economia blava o en ciències marines.

Un programa divers des de l’Atlàntic al Mediterrani

L’Ocean Night neix amb la perspectiva de crear un programa complet d’activitats amb dues edicions: la primera data marcada al calendari serà la nit del 30 de setembre del 2022, quan per tota Europa se succeiran activitats per apropar el personal investigador a la societat; mentre que, l’any 2023, una segona nit, també el darrer divendres de setembre, serà el fermall final del projecte.

Per això, a través d’una sèrie d’activitats (exhibicions, tallers, experiments/ demostracions pràctiques, concursos d’art, espectacles científics, simulacions, jocs i qüestionaris, xerrades i debats, presentacions musicals, desafiaments en xarxes socials, etc.) es remarcarà la multidisciplinarietat de les ciències marines i els beneficis que aporta a la nostra societat de cara a afrontar els reptes marcats pels Objectius de Desenvolupament de l’ONU i els objectius d’investigació i innovació europeus. Aquesta diversitat es demostra a l’àmplia distribució geogràfica dels centres implicats, amb una investigació especialitzada a les costes que els banyen. Així, l’Ocean Night té la particularitat d’estar conformat per un consorci multilingüe i estar localitzat a 6 regions espanyoles diferents,  zones costaneres mediterrànies i atlàntiques, incloent-hi zones insulars, d’estuari i costaneres.

Partint d’aquesta idea de diversitat, l’Ocean Night també vol arribar a un sector de la societat el més ampli possible, que inclogui no només el públic escolar sinó tota la comunitat.

L’ecosistema marí és fonamental per a la societat humana i el planeta a general. La ciència ens ajuda a comprendre’n el funcionament i les principals amenaces. Els desafiaments crítics a què actualment s’enfronta només es poden abordar en l’àmbit social. A través de les nostres accions tots podem millorar la seva salut i garantir que es conservin per al futur. Per això el tema principal del projecte sigui connectar sabers per a un oceà comú: present i futur de l’ecosistema marí, d’acord amb la Missió de la Unió Europea (UE) de ‘Restaurar els nostres oceans i aigües’, així com amb la ‘Dècada de la ciència oceànica per al desenvolupament sostenible’ de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Les categories generals del projecte (clima, vida, aliment, desafiaments, salut, societat i casa) han permès organitzar un programa equilibrat, efectiu i uniforme, alhora que flexible per adaptar-se a les necessitats i possibilitats locals dels diferents Centres. Al projecte participarà personal científic i tècnic dels diferents centres implicats, finançats per la Unió Europea (UE) o amb una sòlida trajectòria a divulgació científica, que treballen en diferents camps com l’ecologia, l’oceanografia, la física o l’enginyeria, amb un enllaç directe amb el tema central de l’Ocean Night.

El projecte també contribuirà a donar difusió i promocionar altres projectes d’investigació marina d’excel·lència d’Europa i la resta del món, així com a millorar la comprensió de les polítiques i programes de la UE que assignen recursos per a la investigació.

Atès que es requereixen profundes adaptacions als nostres estils de vida i comportaments, el desafiament d’aquest projecte és aconseguir que els ciutadans participin, es comprometin a donar suport a aquestes polítiques i actuïn perquè tinguin lloc aquests canvis.

La Nit de la Recerca

La Nit Europea de la Recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut des de 2005 per la Comissió Europea dins de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horitzó Europa, que té lloc anualment i de forma simultània a més de 371 ciutats europees de més de 30 països. El seu principal objectiu és acostar les persones que investiguen la ciutadania perquè coneguin la seva feina, els beneficis que aporten a la societat i la seva repercussió a la vida quotidiana

 

Las olas de calor marinas provocan cambios permanentes en la expresión génica de los peces

Pòster d’Ocean Night