El projecte NextGEM, finançat per la UE i de 48 mesos de durada, va començar l’1 de juliol del 2022 i compta amb 7,56 milions d’euros de finançament. Un dels objectius del projecte és garantir als ciutadans de la UE una vida sana i un entorn de treball segur en emprar les tecnologies de telecomunicació existents i futures basades en camps electromagnètics.

Un consorci europeu format per 20 organitzacions de 10 països diferents (Grècia, Xipre, Itàlia, Espanya, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Suècia, Suïssa i Israel) treballarà durant els propers quatre anys en l’estudi dels efectes sobre la salut i el medi ambient de l’exposició als camps elèctrics i magnètics en el marc del projecte NextGEM d’Horitzó Europa, de 48 mesos de durada, finançat a la convocatòria “Exposició a camps electromagnètics (CEM) i salut” amb 7,56 milions d’euros.

La reunió d’inici del projecte es va celebrar entre el 19 i el 21 de juliol de 2022 a les instal·lacions del coordinador del projecte, la Fundació per a la Recerca i la Tecnologia – Hellas (FORTH), a Heraklion, Creta, Grècia.

Entre les 20 organitzacions, trobem 4 institucions de recerca (Fundació per a la Recerca i la Tecnologia Hellas – FORTH, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, Consell Superior d’Investigacions Científiques – CSIC i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria – CIMNE), 6 universitats (Universitat de Cassino, Universitat de Ciències Aplicades de l’Haia, Universitat Tecnològica de Delft, Universitat Hebrea de Jerusalem, Universitat Johannes Gutenberg de Mainz, i la Universitat de Zuric), 5 organitzacions públiques i governamentals (Institut Nacional de Salut italià – ISS, Sciensano – Institut Nacional de Salut Pública de Bèlgica, Institut Nacional de Salut Pública i Medi Ambient – RIVM, Ministeri de Sanitat d’Espanya i l’Agència de Radiocomunicacions holandesa), 3 petites i mitjanes empreses (eBOS, SciProof International i Sphynx Analytic Solution ) i 2 socis industrials (Intracom Telecom i Telecom Itàlia).

Cadascun dels socis del projecte aporta al consorci la seva experiència única, essencial per a l’execució del projecte. Això inclou mesuraments i modelització de les fonts de CEM, la investigació dels possibles efectes sobre la salut mitjançant estudis experimentals i en humans, la investigació dels possibles vincles causals entre el nivell i la durada de l’exposició als CEM als possibles efectes sobre la salut, l’avaluació de riscos, i el desenvolupament d’un centre d’innovació i coneixement per utilitzar-lo per la comunitat científica, les autoritats i per a la sensibilització dels ciutadans.

Objectius de NextGEM

L’objectiu de NextGEM és garantir als ciutadans de la UE una vida sana i un entorn de treball segur en utilitzar les tecnologies de telecomunicació existents i futures basades en els CEM. Això s’aconseguirà mitjançant la generació de coneixements pertinents que identifiquin les mesures de control apropiades de l’exposició als CEM als entorns residencials, públics i laborals, que siguin fiables per a les persones i estiguin d’acord amb els reglaments i les lleis emesos per les autoritats públiques.

Per això, NextGEM proporcionarà un marc per a la generació de coneixement i dades científiques rellevants per a la salut sobre nous escenaris d’exposició a CEM en múltiples freqüències. El projecte també vol desenvolupar i validar eines per a l’avaluació de riscos basada en proves. NextGEM també crearà el Centre d’Innovació i Coneixement NextGEM (NIKH) per als CEM i la salut, que oferirà una forma estandarditzada perquè les autoritats reguladores europees i la comunitat científica emmagatzemin i avaluïn els resultats dels projectes i els coneixements sobre com l’exposició els CEM afecta la salut.

Participació de l’ICMAB-CSIC

Des de l’ICMAB, investigadors del Grup de Nanopartícules i Nanocompostos (NN) participaran al projecte, i l’Oficina de Comunicació i Divulgació donarà suport en algunes de les tasques. En concret, els investigadors de l’ICMAB s’encarregaran de coordinar la recollida de dades per a l’avaluació de riscos a partir d’estudis experimentals i observacionals, de coordinar els plans i les activitats de difusió i comunicació, i de participar en diverses tasques del projecte relacionades amb l’avaluació dels efectes de l’exposició als CEM.

“Participarem en el projecte NextGEM estudiant els mecanismes bioquímics i biofísics de les respostes als camps electromagnètics fent estudis in vivo amb l’organisme model C. elegans. Tenim una àmplia experiència treballant amb C. elegans per avaluar la toxicitat i els efectes dels nanomaterials en aquest sistema biològic, per la qual cosa creiem que podem aportar la nostra experiència en aquest projecte per avaluar els efectes dels CEM. Els C. elegans són nematodes transparents d’1 mm, fàcils de cultivar i mantenir, amb un 60-80 % d’homologia genòmica amb els humans, que es fan servir per fer experiments in vivo al laboratori i permeten una ràpida avaluació dels nanomaterials”, explica Anna Laromaine, investigadora del grup NN.

“També participarem en la planificació dels experiments, en l’avaluació dels resultats i en la preparació de les pautes de replicació. Actualment estem investigant en materials per a tecnologies de 5G, ones mil·limètriques i terahercis, que són el rang de freqüències de CEM de interès en el projecte”, afirma Martí Gich, investigador del grup NN.

“Des de l’Oficina de Comunicació i Divulgació donarem suport en la coordinació de les activitats de comunicació i divulgació i en la preparació de material de comunicació com a notes de premsa, posts en xarxes socials i vídeos, per augmentar l’impacte del projecte i assegurar que els resultats arribin a les parts interessades, inclòs el públic general” afirma Anna May, responsable de Comunicació.

Clúster de CEM i Salut

NextGEM, juntament amb els altres tres projectes d’Horitzó Europa seleccionats per al seu finançament a la convocatòria HORIZON- HLTH-2021-ENVHLTH-02-01 Exposició als camps electromagnètics (CEM) i salut (SEAWave, ETAIN, GOLIAT), formaran el clúster CEM i Salut per optimitzar les sinergies, evitar solapaments i augmentar limpacte dels projectes.

Anna May / ICMAB-CSIC Comunicación

Diagrama de la estructura de la neprosina / IBMB-CSIC.

Els socis del projecte NextGEM durant la reunió de llançament a Creta el juliol de 2022.