La tecnologia d’aquests pegats intel·ligents que generen energia a través de la suor per analitzar aquest fluid, va ser desenvolupada a l’Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC (IMB-CNM-CSIC). Permet tenir informació sobre la composició de la suor, paràmetre que permet conèixer la tendència a la deshidratació dels esportistes i, per una altra banda, fer un cribratge a pacients amb fibrosi quística.
 

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i ICREA han signat un acord de llicència juntament amb la start-up catalana Sweanty que els permetrà explotar i desenvolupar la patent d’una tecnologia que genera energia a través de la suor per tal d’analitzar aquest fluid amb pegats intel·ligents que integren la tecnologia, que es va iniciar a l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC).

Sweanty és una empresa spin-off fundada el juliol de 2021 per les investigadores Anna Llorella i Laura Ortega, ambdues co-CEO de l’empresa, la Dra. Neus Sabaté, actualment professora de recerca del CSIC a l’IMB-CNM i anteriorment ICREA, i el Dr. Juan Pablo Esquivel, ambdós assessors científics de Sweanty.

L’equip fundador ha treballat conjuntament en el desenvolupament de la tecnologia que ha donat lloc als pegats intel·ligents des de l’any 2016 a l’IMB-CNM-CSIC, gràcies al finançament de diferents projectes europeus (Supercell GA648518 i Powerpatch GA862121) i nacionals ( 2018 PROD 00181) liderats per la investigadora Neus Sabaté.

La tecnologia permet tenir informació sobre composició de la suor, un paràmetre que, fins avui, ha permès conèixer la tendència a la deshidratació dels esportistes i fer-los plans d’hidratació personalitzats i fer un cribratge a pacients amb Fibrosi Quística en un assaig clínic a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

 “Els pegats”, comenta Anna Llorella, “ens permeten analitzar la suor i proposar pautes d´hidratació personalitzades”. El producte, encara en fase de prototip, podria sortir al mercat a principis del proper any. L’acord de llicència estableix les condicions de desenvolupament i explotació de la patent.

Actualment, la start-up es troba en creixement, realitzant Test de Suor presencials i en fase de prototipat del pegat definitiu i una aplicació mòbil amb què els usuaris de pegats podran obtenir les seves pautes d’hidratació. Sweanty va ser la guanyadora el març passat de la segona edició de l’Allianz Startup Challenge, organitzada pel Barça Innovation Hub i Allianz en el marc del Mobile World Congress. Va ser seleccionada per ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa) a la convocatòria de 2022 de Startup Capital per rebre una subvenció a fons perdut de 100.000€ i ha estat premiada per a formar part de la xarxa de Netmentora i ser acompanyada durant 2 anys per aquesta xarxa de professionals de forma gratuïta.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e ICREA han firmado un acuerdo de licencia junto a la start-up catalana Sweanty que le permitirá explotar y desarrollar la patente de una tecnología que genera energía a través del sudor con el fin de analizar este fluido con parches inteligentes que integran la tecnología, que se inició en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC).

Sweanty es una empresa spin-off fundada en julio de 2021 por las investigadoras Anna Llorella y Laura Ortega, ambas co-CEO de la empresa, la Dra. Neus Sabaté, actualmente profesora de investigación del CSIC en el IMB-CNM y anteriormente ICREA, y el Dr. Juan Pablo Esquivel, ambos asesores científicos de Sweanty.

El equipo fundador ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de la tecnología que ha dado lugar a los parches inteligentes desde el año 2016 en el IMB-CNM-CSIC, gracias a la financiación de diferentes proyectos europeos (Supercell GA648518 y Powerpatch GA862121) y nacionales (2018 PROD 00181) liderados por la investigadora Neus Sabaté.

La tecnología permite tener información sobre composición del sudor, un parámetro que, hasta el día de hoy, ha permitido conocer la tendencia a la deshidratación de los deportistas y hacerles planes de hidratación personalizados y realizar un cribado a pacientes con fibrosis quística en un ensayo clínico en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

“Los parches”, comenta Anna Llorella, “nos permiten analizar el sudor y proponer pautas de hidratación personalizadas”. El producto, aún en fase de prototipo, podría salir al mercado a principios del próximo año. El acuerdo de licencia establece las condiciones de desarrollo y explotación de la patente.

Actualmente, la start-up se encuentra en crecimiento, realizando Test de Sudor presenciales y en fase de prototipado del parche definitivo y una aplicación móvil con la que los usuarios de parche podrán obtener sus pautas de hidratación. Sweanty fue la ganadora el pasado marzo de la segunda edición del Allianz Startup Challenge, organizada por el Barça Innovation Hub y Allianz en el marco del Mobile World Congress. Fue seleccionada por ACCIÓ (Agencia para la Competitividad de la Empresa) en la convocatoria de 2022 de Startup Capital para recibir una subvención a fondo perdido de 100.000€ y ha sido premiada con formar parte de la red de Netmentora y ser acompañada durante 2 años por esta red de profesionales de forma gratuita.

Fotografia de suor. Istock

 Els pegats permeten analitzar la suor i proposar pautes d´hidratació personalitzades.