La investigació, en què col·laboren grups de l’IIBB-CSIC, de la Universitat Autònoma de Madrid i del CIBERCV, proporciona noves evidències per al desenvolupament d’estratègies terapèutiques per a malalties cardiovasculars. L’estudi ha estat publicat a la revista Cellular and Molecular Life Sciences

La resposta immune inflamatòria contribueix al remodelat patològic (canvis en les seves dimensions, forma i funció) de les artèries en diferents malalties cardiovasculars. Una investigació recent, que publica la revista Cellular and Molecular Life Sciences ha donat nova llum sobre un dels mecanismes que vinculen la resposta immune inflamatòria amb la malaltia vascular, en descriure el paper clau que juga l’antigen d’activació primerenca de limfòcits CD69.

L’estudi és fruit de la col·laboració de dos grups: un de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB- CSIC)/IIB-Sant Pau i l’altre de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM)/Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC). Els dos grups formen part de l’àrea de Malalties Cardiovasculars del CIBER (CIBERCV), un laboratori en xarxa que reuneix grups d’excel·lència científica pertanyents a 24 institucions consorciades.

L’antigen d’activació primerenca de limfòcits CD69 és un receptor que s’indueix després de l’estimulació dels leucòcits. “Estudis inicials in vitro sobre aquesta molècula van suggerir el seu paper proinflamatori, no obstant això, hi ha una creixent evidència in vivo que destaca el seu paper com a fre molecular per controlar les respostes inflamatòries exacerbades”, explica Francisco Sánchez Madrid, cap de grup de la UAM /CNIC/Hospital de la Princesa i un dels coordinadors d’aquest nou treball.

Investigacions prèvies d’aquests equips van identificar el paper de CD69 com un receptor de lipoproteïnes de baixa densitat oxidades (oxLDL) en limfòcits T humans (un tipus de cèl·lula immunitària), una unió que dóna lloc a una resposta antiinflamatòria que protegeix davant de la aterosclerosi. A partir d’aquest treball, en aquest nou estudi es van centrar a buscar el possible paper en els mecanismes que controlen la resposta inflamatòria-immune i la seva vinculació amb la remodelació tissular en les malalties cardiovasculars.

Mitjançant anàlisi d’expressió d’ARN a gran escala (RNAseq), “es va observar que la unió de CD69 a les LDL oxidades indueix l’expressió de PD-1 (una proteïna que es troba als limfòcits T i que contribueix al control de les respostes immunitàries) i que aquest mecanisme participa en la regulació de la resposta inflamatòria”, comenta María Jiménez Fernández, de la UAM/CNIC i primera autora de l’article.

“Aquest mecanisme d’inducció de PD-1 intervingut per CD69 contribuiria a modular la inflamació i el remodelat cardiovascular que es produeix com a conseqüència”, expliquen Francisco Sánchez Madrid i José Martínez González caps de grup a la UAM i l’IIBB -CSIC, respectivament, i coordinadors d’aquest nou treball. “El descobriment d’aquesta regulació subratlla el paper rellevant dʻaquestes molècules en les malalties cardiovasculars inflamatòries i proporciona noves evidències de cara al desenvolupament d’estratègies terapèutiques per a aquestes patologies”, conclouen.

Artícle de referència:

Jiménez-Fernández M, Rodríguez-Sinovas C, Cañes L, Ballester-Servera C, Vara A, Requena S, de la Fuente H, Martínez-González J, Sánchez-Madrid F. CD69-oxLDL ligand engagement induces Programmed Cell Death 1 (PD-1) expression in human CD4 + T lymphocytes. Cell Mol Life Sci. 2022 Aug 5;79(8):468. doi: 10.1007/s00018-022-04481-1  PMID: 35930205; PMCID: PMC9355928.

 

PD-1 y CD69 están sobreexpresados en las arterias humanas inflamadas. En el trabajo midieron los niveles de ARNm de PD-1 y CD69 en muestras de aorta abdominal inflamada (AIA) de pacientes sometidos a cirugía (en la foto, una imagen de estas muestras analizadas)
A la izquierda, Hortensia de la Fuente, María Jiménez-Fernández y Francisco Sánchez-Madrid (de la UAM-CNIC); a la derecha, Carme Ballester-Servera, Cristina Rodriguez-Sinovas y José Martinez, de IIBB-CSIC y IIB-Sant Pau.

PD-1 i CD69 estan sobreexpressats a les artèries humanes inflamades. A la feina van mesurar els nivells d’ARNm de PD-1 i CD69 en mostres d’aorta abdominal inflamada (AIA) de pacients sotmesos a cirurgia (a la foto, una imatge d’aquestes mostres analitzades).
A la foto inferior, a l’esquerra, Hortensia de la Fuente, María Jiménez-Fernández i Francisco Sánchez-Madrid (de la UAM-CNIC); a la dreta, Carme Ballester-Servera, Cristina Rodriguez-Sinovas i José Martinez (d’IIBB-CSIC i IIB-Sant Pau).