Fins a 59 grups, cinc d’ells del CSIC, formen part de la nova Associació TECNIO per impulsar la transferència de tecnologia i la connexió amb el món empresarial.

L’associació ha estat constituïda aquesta setmana pel CSIC, les universitats catalanes i la fundació I-CERCA, i té com a presidenta Nora Ventosa, investigadora de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Comptarà amb un ajut de 300.000 euros d’ACCIÓ en els propers 3 anys per reforçar la visió de mercat d’aquests agents i apropar-los a les empreses.

Per part del CSIC, els grups integrats en aquesta associació son els grups os grupos Medicinal Chemistry and Synthesis y Nanobiotechnology for Diagnostics Group, ambdós de l’Institut de Química Avançada a Catalunya (IQAC), el el Grup de Transductors Químics de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM), el grup NANOMOL de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) i l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA). L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), centre mixt del CSIC i la Universitat  Politècnica de Catalunya (UPC), també està acreditat com a centre Tecnio i pertany a l’associació, tot i que ho fa sota el paraigües de la UPC.

El segell TECNIO l’atorga ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. El segell identifica els grups desenvolupadors de tecnologia a Catalunya, i acredita que fan recerca aplicada en tecnologies diferencials i tenen capacitat de transferir-la al mercat per mitjà de projectes d’R+D amb empreses, de llicències de patents o de la creació d’empreses emergents de base tecnològica. Es tracta, doncs, de grups de recerca especialistes en temàtiques diferents, majoritàriament ubicats dins de les universitats catalanes, i distribuïts per tot el territori del país, que tenen activitat tant amb pimes com amb grans empreses a Catalunya i a escala europea.

Un pas més per reforçar l’apropament a les empreses

L’acreditació TECNIO va néixer l’any 1999 i es renova periòdicament. Entre els anys 2016 i 2019, els centres que comptaven amb aquesta acreditació van obtenir 300 milions d’euros d’ingressos totals i 90 milions en contractes d’R+D+i amb empreses. Al mateix temps, de la seva recerca aplicada en van sorgir 61 patents que es van transferir a les empreses i es van crear 17 spin-offs.

Per impulsar l’impacte al mercat d’aquests grups de recerca, des del 2018 ACCIÓ ha destinat més de 8 milions d’euros a la línia INNOTEC, dirigida al desenvolupament de projectes d’R+D desenvolupats conjuntament entre empreses i grups de recerca o universitaris TECNIO en àmbits com les TIC, la biotecnologia, la fotònica, la manufactura, els nous materials o la nanotecnologia, entre altres. Amb la creació de la nova Associació TECNIO es vol donar un pas més per reforçar l’apropament a les empreses i la transferència de tecnologia.

Instituto de Análisis Económico (IAE)

D’esquerra a dreta, Nora Ventosa, presidenta de l’Associació TECNIO i investigadora de l’ICMAB-CSIC; Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball; Javier Lafuente, rector de la UAB; i Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats, durant l’acte de presentació.