Un nou estudi liderat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el CREAF adverteix dels efectes de l’activitat pesquera sobre la dinàmica de les poblacions de peixos i, per extensió, sobre les pesqueres. Segons el treball, la pesca pot disminuir la tendència dels peixos a formar moles de peix, la qual cosa fa que siguin més difícils de detectar per als pescadors.

Un nou estudi de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona i el CREAF, els dos distingits amb l’acreditació d’excel·lència Severo Ochoa, que ha comptat també amb la participació del Leibniz-Institute d’Alemanya ha advertit de les conseqüències de la pesca sobre el comportament col·lectiu de les espècies de peixos amb valor comercial i recreatiu, la qual cosa pot tenir un gran impacte sobre la dinàmica de les poblacions i, per tant, sobre les pesqueres.

En concret, el treball, publicat avui a la prestigiosa revista Trends in Ecology and Evolution, suggereix que l’activitat pesquera pot fer disminuir la tendència dels peixos a formar moles de peix, una estratègia que fan servir per minimitzar el risc de depredació, adquirir recursos més fàcilment i transmetre informació entre ells més eficaçment.

Canvis en la dinàmica de poblacions

Segons els autors, això pot afectar negativament tant l’ecologia de les espècies explotades com la capacitat dels pescadors de detectar i capturar els peixos, cosa que altera les dinàmiques socioeconòmiques del sector pesquer comercial i recreatiu.

“El comportament dels peixos juga un paper fonamental en l’ecologia de la pesca, si bé aquest encara no està ben integrat en les estratègies de conservació i gestió. Amb el nostre treball volem impulsar nous estudis que ens permetin entendre millor els mecanismes del canvi del comportament col·lectiu derivat de la pesca per així poder determinar les solucions més eficients per gestionar les espècies explotades”, exposa Valerio Sbragaglia, investigador de l’ICM-CSIC i primer autor de l’estudi.

Segons detalla el treball, les alteracions de comportament col·lectiu derivades de la pesca poden afectar moltes espècies: des d’aquelles obligades a agrupar-se per sobreviure, com és el cas dels petits peixos pelàgics, fins a grans depredadors com les tonyines, que també es desplacen i cacen en grup. Això és especialment rellevant atès que els petits pelàgics i les tonyines tenen un paper fonamental dins les xarxes tròfiques marines i sostenen gran part de la pesca mundial.

Eliminació selectiva dels fenotips individuals

Un dels mecanismes a través dels quals la pesca intensiva pot afectar el comportament col·lectiu dels peixos és mitjançant l’eliminació selectiva de fenotips individuals. “Per exemple, els individus menys tímids i de major grandària són més vulnerables a la pesca, i la pesca selectiva d’aquests individus pot modificar les dinàmiques amb les quals es formen els bancs de peixos, tenint això importants repercussions pel que fa a la funcionalitat de la xarxa tròfica”, detalla en aquest sentit Marta Coll, investigadora de l’ICM-CSIC i coautora de l’estudi

Per la seva banda, Jolle Jolles, investigador del CREAF i coautor de l’estudi, afegeix que “la composició dels bancs de peixos, i dels grups d’animals en general, té efectes importants en les pautes i decisions a nivell de grup. Per tant, les alteracions de la composició dels bancs de peixos, com les degudes a la pesca, poden tenir grans repercussions en la cohesió social, la coordinació i, per extensió, en els beneficis d’agrupar-se per protegir-se dels depredadors”.

Una altra de les conclusions de l’estudi és que els canvis en el comportament col·lectiu dels peixos els poden proporcionar un avantatge evolutiu per adaptar-se a la pesca intensiva i ser menys vulnerables a les arts de pesca. Tanmateix, això podria disminuir la seva capacitat de reaccionar adequadament a depredadors naturals. De fet, segons els autors, això és el que podria estar ocorrent als petits peixos pelàgics i tonyines al Mar Mediterrani.

De cara a futures investigacions, l’equip científic espera poder analitzar de forma més detallada l’impacte de la pesca en poblacions de peixos altament explotades per tal de poder introduir aquests processos en els models ecològics i de gestió pesquera.

Article de referència

Sbragaglia, V., Jolles, J. W., Coll, M., & Arlinghaus, R. (in press). Fisheries-induced changes of shoaling behaviour: mechanisms and potential consequences. Trends in Ecology & Evolution. doi: https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.015

 

Libro Argonauta

Figura 1: Ilustración de técnicas pesqueras cortesía del consejo Marine Stewardship Council (derechos reservados) / Steve Rocliffe.