Investigadors de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del CSIC i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -IIB Sant Pau mostren en un nou treball que el receptor lipoproteic de baixa densitat soluble 1 (sLRP1), present a la sang, és un indicador de la inflamació de la placa carotídia i, per això, un bon biomarcador del risc de recurrència d’ictus. Aquest biomarcador proporciona una eina valuosa per a la investigació i per a la prevenció del risc en pacients.

La inflamació de la placa carotídia és un factor important en el risc d’ictus recurrent en pacients amb malaltia arterial carotídia. Un estudi liderat per la Dra. Vicenta Llorente, Coordinadora del Grup de Lípids i Patologia Cardiovascular de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del CSIC (IIBB-CSIC) i per la Dra. Sonia Benítez, investigadora del Grup Bioquímica Cardiovascular de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau -IIB Sant Pau , ha avaluat l’eficàcia del receptor lipoproteic de baixa densitat soluble 1 (sLRP1) com a indicador de la inflamació de la placa carotídia. L’estudi s’ha realitzat en col·laboració amb el Dr. Pol Camps-Renom del grup de Malalties Vasculars Cerebrals de l’IIB Sant Pau i la Unitat d’Ictus del mateix hospital.

L’estudi va analitzar dades de 64 pacients adults que havien presentat un ictus isquèmic associat a arteriosclerosi carotídia a l’artèria caròtida interna en els darrers set dies. L’anàlisi va mostrar una associació significativa entre els nivells de sLRP1 i la inflamació de la placa carotídia mesurada per tomografia per emissió de positrons (18F-FDG PET). A més, es va observar una relació directa entre els nivells de sLRP1 i el risc de recurrència d’ictus en un període d’un any després de l’ictus a aquests pacients.

La Dra. Llorente explica que aquest marcador ha estat prèviament associat amb un major risc de malaltia cardiovascular i s’ha demostrat la seva relació amb la inflamació a l’artèria coronària i l’extensió del greix epicàrdic que afecta la funció cardíaca. Aquest estudi aporta noves evidències que la proteïna sLRP1 és també un indicador fiable de la inflamació de la placa carotídia, cosa que podria ajudar a preveure la recurrència de l’ictus en aquests pacients.

La investigació proporciona un enfocament innovador per avaluar la inflamació de la placa carotídia, més accessible que les tècniques d’imatge, i podria proporcionar una eina valuosa per integrar el risc tant a nivell d’esdeveniments carotidi com coronaris en pacients amb malaltia cardiovascular.

Article de referència

Garcia E, Camps-Renom P, Puig N, Fernández-Leon A, Aguilera-Simón A, Benitez-Amaro A, Solé A, Vilades D, Sanchez-Quesada JL, Martí-Fàbregas J, Jiménez-Xarrié E, Benitez S, Llorente-Cortés V. Soluble low-density lipoprotein receptor-related protein 1 as a surrogate marker of carotid plaque inflammation assessed by 18F-FDG PET in patients with a recent ischemic stroke. J Transl Med. 2023 Feb 19;21(1):131. doi: 10.1186/s12967-022-03867-w. PMID: 36805772; PMCID: PMC9940334.

Comunicació IIB Sant Pau – Comunicació CSIC Catalunya

 

El equipo que ha realizado la investigación.