Un equip de recerca internacional liderat per l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) ha completat la major llibreria genètica de papallones d’Europa per a avançar en la conservació de la biodiversitat. La base de dades genètica inclou 22306 exemplars seqüenciats d’un 97 per cent de les espècies de papallones europees, una resolució sense precedents que abasta tot un grup amb 100 milions d’anys d’evolució.

Un equip internacional de recerca liderat per l’Institut de Biologia Evolutiva, un centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha publicat la més gran i detallada llibreria genètica per a les papallones europees fins a data d’avui, amb més de 22 mil exemplars seqüenciats de 459 espècies.

L’estudi, que publica Communications Biology, aglutina informació genètica del 97 per cent de les papallones d’Europa amb una resolució sense precedents, fet que la converteix en la major plataforma per a l’estudi i la conservació de les papallones del vell continent. El conjunt de dades està disponible a través del web sense restriccions d’ús.

“L’objectiu central del projecte era desenvolupar una base de dades molt exhaustiva que permetés tenir una imatge clara de la diversitat i la història evolutiva de les papallones europees”, comenta Roger Vila, Investigador Principal del Laboratori de Diversitat i Evolució de les Papallones a l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i responsable del projecte. La nova llibreria genètica obre la porta a que es pugui identificar a través de l’ADN qualsevol mostra de papallona (fragment, eruga, ou, contingut estomacal o femtes de predadors) a qualsevol indret del continent.

Aquest enorme conjunt de dades pot resultar de gran impacte per a la conservació de les papallones, però també per identificar plagues o introduccions d’espècies irregulars al territori. “La ingent base de dades ha revelat àrees amb màxima diversitat genètica, que serien reservoris de biodiversitat, i també poblacions amb una genètica única que corren el risc d’extingir-se si no es protegeixen”, comenta Vlad Dinca, primer autor de l’article actualment a la Universitat d’Oulu a Finlàndia i anteriorment investigador al laboratori de Vila a l’IBE. “Amb aquesta eina es podran dissenyar plans de protecció d’espècies de papallona molt més efectius”.

La recerca també obre la porta a entendre fenòmens com l’efecte de les glaciacions estudiant com es distribueixen les papallones al territori. “Encara avui veiem com la diversitat genètica de les papallones és clarament més baixa en la zona que va estar sota la massa de glaç fa 12000 anys, al centre i nord d’Europa”, comenta Vila.  “Aquest treball és pioner en l’aplicació de la genètica a gran escala per a la conservació i obre la porta a iniciatives semblants amb altres grups d’animals i plantes”, conclou.

El projecte recull la feina de 15 anys i ha comptat amb l’ajuda de gran nombre d’investigadors voluntaris i amb el finançament de la Unió Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación i la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

Article de referència:

Dincă, V., Dapporto, L., Somervuo, P. et al. High resolution DNA barcode library for European butterflies reveals continental patterns of mitochondrial genetic diversity. Commun Biol 4, 315 (2021). https://doi.org/10.1038/s42003-021-01834-7

Comunicación IBE (CSIC-UPF)

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

Erebia epiphron de La Rioja. Població genèticament única i en perill d’extinció de la Sierra de la Demanda. Crèdit: Yeray Monasterio León – Asociación ZERYNTHIA