Fins el 2026, la iniciativa, coordinada per l’Institut de Ciències del MAr del CSIC (ICM-CSIC), durà a terme una sèrie d’accions en col·laboració estreta amb la comunitat científica, les administracions i el sector pesquer.
 

El projecte LIFE ECOREST, que compta entre els seus socis amb la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic arrenca amb l’objectiu de restaurar 29.022 hectàrees d’hàbitats marins profunds a Catalunya en una zona d’actuació de gran valor ecològic situada a allò llarg del litoral de Girona i Barcelona.

Aquesta iniciativa, que coordina l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), compta a més com a socis amb la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, la Universitat de Barcelona i WWF, i compta amb la contribució financera del Programa LIFE de la Unió Europea.
Una zona de gran importància ecològica

A la zona d’actuació del projecte s’estima que més del 90% del fons marí entre 50 i 800 metres de profunditat mostra signes de degradació, cosa que dificulta la regeneració dels recursos naturals. Aquesta zona és considerada un punt de gran importància ecològica a causa de l’alta concentració d’espècies en perill, amenaçades o vulnerables, entre les quals hi ha corals i gorgònies.

Per això, el projecte LIFE ECOREST impulsarà fins al 2026 un programa d’accions per intentar millorar l’estat de conservació dels hàbitats bentònics i demostrar l’eficàcia de la gestió participativa del sector pesquer. En concret, es duran a terme estratègies de restauració actives, implementades amb èxit en projectes anteriors.

Les més de 29.000 hectàrees que es preveuen restaurar estan distribuïdes a 14 zones de protecció pesquera al llarg de la costa de Girona i Barcelona. Sis de les zones d‟actuació del projecte són zones permanents de veda i la resta de zones tenen una restricció temporal de pesca que ha estat acordada entre les associacions de pescadors, la comunitat científica i l’administració pesquera espanyola.

“L’emergència ambiental que viu el planeta i, sobretot, l’oceà requereix actuacions urgents per a la recuperació dels hàbitats i de la biodiversitat. Aquest projecte pretén contribuir mitjançant tècniques innovadores de restauració activa a la recuperació dels fons marins, amb la col·laboració activa de pescadors i altres actius de la societat”, explica Josep María Gili, investigador de l’ICM i un dels responsables del projecte, que afegeix que “es tracta d´un gran repte que busca convertir-se en un exemple per a altres zones del Mediterrani”.

Participació i governança

Entre les accions del projecte, es promourà la gestió participativa del sector pesquer, facilitar espais de diàleg, enfortir els mecanismes de governança i conscienciar la població sobre la importància de conservar els hàbitats marins profunds. Així mateix, es replicaran els esquemes de restauració i governança en altres àrees pesqueres i es transferiran els resultats i les mesures de conservació actives a altres àrees del Mediterrani que es trobin en situacions similars.

LIFE ECOREST està alineat amb els objectius i les metes de l’Estratègia Espanyola d’Infraestructura Verda, Connectivitat i Restauració Ecològica, una eina de planificació fonamental per identificar, conservar i recuperar els ecosistemes danyats de tot el territori espanyol i connectar-los entre si.

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

ECOREST durà a terme accions implementades amb èxit en projectes anteriors, com els projectes de restauració de fons marins / ICM-CSIC.