La iniciativa busca conèixer com perceben i què és el que més els preocupa del mar a les catalanes i catalans a través d’una enquesta anònima. Els resultats de l’enquesta, que va acompanyada del teaser del nou vídeo corporatiu de l’ICM, permetran posar sobre la taula les preocupacions de la ciutadania catalana sobre l’oceà i els ecosistemes marins.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona llença l’enquesta “En què penses quan penses en el mar”, una iniciativa amb la qual el centre vol iniciar un diàleg amb la ciutadania de Catalunya sobre la seva relació amb el mar a través d’una enquesta anònima.

L’objectiu d’aquesta enquesta, precedida de la frase “En què penses quan penses en el mar?” i acompanyada d’un “teaser” (versió reduïda) del nou vídeo corporatiu de l’ICM, és conèixer la relació que les catalanes i els catalans mantenen amb el mar, així com esbrinar com perceben aquest ecosistema i quins són els temes que més els inquieten.

La ciutadania podrà participar en aquesta iniciativa a través de la plataforma web unagranhistoria.icm.csic.es, que més endavant acollirà els resultats d’una enquesta que vol posar sobre la taula les preocupacions de la ciutadania catalana sobre l’oceà i els ecosistemes marins. D’aquesta manera, l’Institut podrà donar-hi resposta a través dels seus canals de comunicació i la seva recerca.

Amb tot, l’enquesta es planteja com a punt de partida per a la futura relació entre la ciutadania i l’Institut, que treballa sota la premissa que la ciència ha de donar resposta al que ens preocupa.

Així mateix, servirà a l’ICM-CSIC per apropar-se a la ciutadania catalana, i contribuirà a que la visió del centre, enfocat ara més que mai a vetllar per la salut dels oceans, formi part de l’imaginari col·lectiu que cadascú de nosaltres té sobre el mar.

Comunicació ICM-CSIC

Algunos de los arrecifes de coral más antiguos del Mediterráneo empezaron a formarse hace 400.000 años