Un estudi amb participació del CSIC ha analitzat la mortalitat en 732 ciutats de tot el món al llarg de 30 anys i la seva relació amb el canvi climàtic. Es calcula que un 30% de les morts relacionades amb la calor a Espanya són atribuïdes al canvi climàtic a causa de l’activitat humana.

Un estudi internacional coordinat per la Universitat de Berna, l’Escola d’Higiene i Medicina Tropical de Londres i amb participació de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) mostra per primera vegada la contribució real del canvi climàtic provocat per l’ésser humà en l’augment dels riscos de mortalitat a causa de la calor: entre 1991 i 2018, més d’un terç de totes les morts en les quals va influir la calor van ser atribuïbles a l’escalfament global. L’estudi, el més gran d’aquest tipus fins avui, ha utilitzat dades de 732 ciutats en 43 països de tot el món i acaba de ser publicat en la revista Nature Climate Change.

L’escalfament global està afectant la salut humana de diverses maneres, i una d’elles és l’augment de la mortalitat i la morbiditat associades amb la calor. Les condicions climàtiques futures prediuen un augment substancial de les temperatures mitjanes i l’aparició de fenòmens extrems com les onades de calor, la qual cosa conduirà a un augment de la càrrega sanitària relacionada. No obstant això, fins ara, cap estudi ha avaluat si aquest impacte ja s’ha produït en les últimes dècades i en quina mesura. L’estudi internacional proporciona evidència sobre aquest tema, que mostra que el 37 per cent de les morts relacionades amb la calor entre 1991 i 2018 es poden atribuir a canvis en el clima relacionats amb les activitats humanes.

“Espanya és un dels països del sud d’Europa on més escalfament s’ha observat. En termes relatius i durant el període estudiat, Espanya va tenir un 30% de morts relacionades amb la calor atribuïdes al canvi climàtic induït per l’ésser humà”, indica l’investigador i autor de l’estudi Aurelio Tobías. “El nombre de morts per calor relacionada amb el canvi climàtic és de 704 per any en el període d’estiu en les capitals de província d’Espanya (entre elles 177 a Madrid, 94 a Barcelona i 39 a Sevilla)”, especifica Tobías.

Com més escalfament global, més morts

La recerca epidemiològica va posar el focus en l’escalfament global provocat per l’ésser humà, en un estudi denominat de “detecció i atribució” ja que identifica i atribueix els fenòmens observats a canvis en el clima i el temps. Específicament, els investigadors van examinar les condicions climàtiques passades projectades en escenaris amb i sense emissions antropogèniques, per la qual cosa van poder separar l’escalfament i l’impacte en la salut relacionat amb l’activitat humana de les tendències naturals. “Preveiem que la proporció de morts relacionades amb la calor continuï creixent si no fem alguna cosa sobre el canvi climàtic o no ens adaptem”, diu la Doctora Ana M. Vicedo-Cabrera, investigadora de la Universitat de Berna i primera autora de l’estudi. “Fins ara, la temperatura global mitjana només ha augmentat al voltant d’1 ° C, que és una fracció del que podríem enfrontar si les emissions continuen augmentant sense control”.

Diferències regionals en els riscos per a la salut relacionats amb la calor

L’impacte varia substancialment entre les regions, des d’unes poques dotzenes fins a diversos centenars de morts cada any, segons els canvis locals del clima i la vulnerabilitat de la seva població. Les poblacions que viuen en països d’ingressos baixos i mitjans, que són responsables només d’una petita part de les emissions antropogèniques en el passat, són les més afectades, amb una proporció de mortalitat més alta a Amèrica Central i Sud, i Sud-Est d’Àsia. “El missatge és clar: el canvi climàtic no sols tindrà impactes devastadors en el futur, sinó que ja estem experimentant les nefastes conseqüències de les activitats humanes en el nostre planeta”, comenta el professor Antonio Gasparrini, autor principal de l’estudi.

Article de referència:

M. Vicedo-Cabrera, N. Scovronick , F. Sera, D. Royé , R. Schneider, A. Tobias, et al. The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. DOI: 10.1038/s41558-021-01058-x

 

Alicia Arroyo / IDAEA-CSIC Comunicación

 

Instituto de Análisis Económico (IAE)

L’estudi ha analitzat la mortalitat associada al canvi climàtic provocat per l’activitat humana a 732 ciutats de tot el món. / Font: Pixabay