Convocatòries

Selecció de convocatòries de programes d’investigació nacionals i internacionals, i portals de consulta

Inici > Convocatòries > Autonòmiques

Convocatòries Autonòmiques

Programa Investigo de contractació de menors de 30 anys demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació (2022)

Ajuts per a la contractació de menors de 30 anys demandants d’ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, contractades en qualitat de:

  • Personal investigador amb el títol de doctor.
  • Personal tecnòleg.
  • Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació

Adreçat a universitats de Catalunya i centres de recerca, fundacions hospitalàries i Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) amb seu operativa a Catalunya. Els perfils i les funcions d’aquests tipus de contractes estan descrites a la convocatòria. Es preveu publicar tres convocatòries dins del Programa Investigo els anys 2022 i 2023. Més informació

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la contractació i la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya. Queden exclosos d’aquestes bases els centres tecnològics, els centres de suport a l’activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica. Enllaç al text de la convocatòria publicat al DOGC

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l’any 2024.

  • Document  (PDF)  “Sistema i criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l’any 2024”

 

 

Enllaços a les principals entitats que convoquen ajuts per a R+D+i a Catalunya.