Convocatòries

Selecció de convocatòries de programes d’investigació nacionals i internacionals, i portals de consulta

Inici > Convocatòries > Autonòmiques

Convocatòries Autonòmiques

PROJECTES BBQ-CSIC. CONVOCATÒRIA 2022. Convocatòria interna del CSIC, que té com a objectiu fomentar l’activitat científica col·laborativa entre els investigadors dels instituts IBMB, IIBB i IQAC. Aquí es poden descarregar les Bases i el Formulari a omplir per sol·licitar els projectes. Termini: cinc setmanes a partir del 6 de maig.

Des del Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, convocatòria de subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la fundació La Caixa 2022.  Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes urbans que es puguin englobar dins d’alguna d’aquestes temàtiques:  L’envelliment i la qualitat de vida;  La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental. El termini de presentació de les sol·licituds és del 5 d’abril al 19 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

Ajuts SGR-Cat 2021. Ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021). L’objectiu de la convocatòria és impulsar les activitats dels grups de recerca que permetin reforçar l’impacte científic, econòmic i social de la investigació, així com promoure’n la projecció internacional. Obert des del 26/03/2022 fins al 27/04/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona)

Ajuts Llavor 2021. Modalitat A. Ajuts per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu. El finançament de projectes d’innovació que es trobin a les fases 1 i 2 a l’escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Obert del 30/03/2022 al 05/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona)

Ajuts Producte 2021. Modalitat B. Destinades a l’obtenció de prototips i la valorització i transferència dels resultats de recerca generada per equips de recerca de Catalunya. L’objecte és finançar projectes destinats a obtenir prototips i fer valorització/transferència dels resultats de recerca generats. Els projectes han de correspondre a la fase de prova de concepte 3-7 de l’escala de maduresa tecnològica (technology readiness level, TRL). Obert del 30/03/2022 al 05/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona)

Ajuts Innovadors 2021. Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya. Els projectes han d’estar destinats a fer activitats que portin a la creació d’una spin-off i/o l’explotació de llicències. Obert del 30/03/2022 al 05/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona)

Convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l’any 2022. Termini: 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 21 de març de 2022

Programa Investigo de contractació de menors de 30 anys demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació (2022)

Ajuts per a la contractació de menors de 30 anys demandants d’ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, contractades en qualitat de:

  • Personal investigador amb el títol de doctor.
  • Personal tecnòleg.
  • Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació

Adreçat a universitats de Catalunya i centres de recerca, fundacions hospitalàries i Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) amb seu operativa a Catalunya. Els perfils i les funcions d’aquests tipus de contractes estan descrites a la convocatòria. Es preveu publicar tres convocatòries dins del Programa Investigo els anys 2022 i 2023. Més informació

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP).

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la contractació i la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya. Queden exclosos d’aquestes bases els centres tecnològics, els centres de suport a l’activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica. Enllaç al text de la convocatòria publicat al DOGC

Ajudes per la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI-2022).

  • Document amb els criteris de priorització de les sol·licituds de les ajudes per la contractació de personal investigador predoctoral en formación (FI) per l’any 2022.
  • Llistat prioritzat definitiu.

Enllaços a les principals entitats que convoquen ajuts per a R+D+i a Catalunya.